Loading

Computer gezegden en spreekwoorden

Als God de mens had geschapen om computers te gebruiken, had hij ons zestien vingers gegeven.

Schrijven met de pen in plaats van met het toetsenbord dreigt tot de oude ambachten te gaan behoren.

De computers zullen nooit meer kunnen dan wij, want wij hebben ze gemaakt.
Dat zeiden de apen ook over ons.

Een computer maakt dat je minder moet raden maar dat heb je met een bikini ook.

Eén ding zal de computer nooit kunnen: van de apen afstammen!

Een computer kan in twee seconden zoveel fouten maken als twintig man in twintig jaar!

Met de computers gaat het zoals met alles: eerst is er de oplossing dan het probleem.
Lichaamsgeur is ook pas een probleem geworden nadat de deodorant was uitgevonden.

Als je iets in huis hebt dat je bloeddruk hoger doet stijgen dan je libido, kan je het beter weg doen.
Dat geldt vooral voor computers.

Een computer kan alles, maar dat is dan ook alles.

Het antipathieke van een computer is dat hij alleen ja of neen kan zeggen, maar niet misschien.

Vroeger pronkten managers met hun secretaressen.
Nu laten zij eerst hun computers zien.

Een computerprogramma doet wat je het opdraagt, niet wat je wilt dat het doet.

Mannen zijn net computers.
Niemand begrijpt waarom ze zo raar doen en ze hebben altijd te weinig geheugen!

De mens is de beste computer die we in ons ruimteschip kunnen stoppen en de enige die massaal geproduceerd kan worden met ongeschoolde arbeid.

Ideale computer, nog uit te vinden: Je stopt er je problemen in, en ze komen er nooit meer uit.

Welke uitvluchten verzonnen de mensen voor er computers waren?