Loading

In de rechtbank

Rechter: Hoe bent U op het gedacht gekomen die auto ​te stelen?
Beklaagde: Die auto stond voor het kerkhof en ik heb​ gedacht: de eigenaar is dood.

Rechter: Kunt U iets aanvoeren dat uw straf kan milderen? ​
​Beklaagde: Ja edelachtbare, ik had graag een sofa en TV in​ mijn cel.

Rechter: Waarom heb je die arme, oude man 4 tanden​ uitgeslagen? ​
Beklaagde: Hij had er niet.

Rechter: Waarom heb je die ring niet naar het bureel​ "verloren voorwerpen" gebracht? ​
Beklaagde: Er stond in gegraveerd "Voor eeuwig de uwe”​

Rechter: Je hebt uw vrouw omgebracht. Wat heb je​ daarop te zeggen? ​
Beklaagde: Ik zal het niet meer doen.