Loading

Terug uit ziekteverlof

De Rik komt terug op het bureau na 15 dagen ziekteverlof.
- Zo, gaat het nu beter?
- Jawel, en het was voor mij een schitterende belevenis!
- De griep... een schitterende belevenis??
- Ja zeker, want ik heb nu begrepen hoeveel mijn vrouw van mij houdt!
- Hoezo?
- Wel, telkens de postbode belde, kon ze niet nalaten om te roepen: Mijn man is thuis!