Loading

1 wens mogen doen...

Een Parijzenaar, een New Yorker en een West-Vlaming komen een geest uit een fles tegen.

De geest zegt: "Ik kan je een eeuwig gelukkig jong en fantastisch leven bezorgen, maar dan moet je wel aan 1 voorwaarde voldoen: elk van jullie mag een voorwerp, hoe klein ook, in welke rivier of zee dan ook gooien, maar als ik het terugvind, dan sterf je. Anders wacht je onmetelijke rijkdom en geluk.'


Zo gezegd, zo gedaan...


De Amerikaan gooit zijn voorwerp in de Atlantische Oceaan.

De geest zoekt en zoekt, en vindt heel snel de tandenstoker die de Amerikaan erin gooide terug.

De Amerikaan sterft!


Vervolgens gooit de Parijzenaar zijn voorwerp in Middellandse Zee. De geest zoekt en zoekt en zoekt,
en vindt uiteindelijk de speldenknop terug.

Ook de Fransman bekoopt het met zijn leven.

Dan is het de beurt aan de Westvlaming.

Hij gooit zijn voorwerp achteloos in de Schelde, en gaat rustig naar huis.
De geest zoekt en zoekt en zoekt en zoekt, maar kan maar niet terugvinden wat de West-Vlaming in de Schelde heeft gegooid.

Ten einde raad gaat hij naar hem toe, en zegt: 'Ik kan niet anders dan jou het eeuwig gelukkig jong en fantastisch leven geven dat ik je beloofd heb.'

'Dit is me echter nog nooit overkomen, mag ik je vragen wat het juist is wat je er hebt ingegooid?' vraagt de geest.


De West-Vlaming zwijgt even, glimlacht en zegt dan:

' e bruustablette ! '