Loading

Why did they never thought of that before? - Waarom hebben ze hier nooit eerder aan gedacht?

New practical inventions, regret that they did not previously invented.

Nieuwe praktische uitvindingen, spijtig dat ze deze niet eerder uitvonden.