Loading

4 zusters bij de poort van Sint-Pieter

Vier nonnen stonden in één lijn aan de poort van de hemel.
Sint Pieter vroeg de eerste of ze ooit heeft gezondigd.
'Wel, ooit keek ik naar een man zijn penis', zei ze.
'Doe wat van dat heilige water op uw ogen en dan mag je de hemel binnen', zei Sint Pieter.
Sint Pieter vroeg de tweede non of ze ooit gezondigd heeft.
'Wel, ooit heb ik een man zijn penis vastgehouden', zei de tweede non.
'Steek uw hand in het heilige water en je mag dan de hemel betreden', zei Sint Pieter.
Op dat ogenblik steekt de vierde non de derde voorbij.
Sint Pieter vraagt haar: 'Waarom steek je voor?
Waarop de vierde non zegt: 'Omdat ik eerst wil gorgelen met het wijwater voordat zij er in gaat zitten!'