Loading

5 katholieke moeders...

Vijf katholieke moeders zitten samen op de koffiekrans en praten over hoe ver hun zoon het wel niet gebracht heeft.

De eerste moeder zegt:
Mijn zoon is verpleger in een nonnenklooster, en iedereen noemt hem 'Broeder'.

De tweede trotse moeder vertelt:
Mijn zoon is Priester en als hij binnenkomt zegt iedereen ,Eerwaarde, tegen hem.

De derde Moeder glundert:
Mijn zoon is bisschop en als hij binnenkomt zegt iedereen 'Zijne Excellentie' tegen hem.

De vierde Moeder verklaart:
Niet dat ik jullie op de een of andere manier wil kleineren De vierde Moeder verklaart: maar mijn zoon is kardinaal en als hij een kamer binnentreedt zeggen alle mensen: 'Zijne Eminentie' tegen hem.

De vijfde Moeder nipt even aan haar koffie en zegt niets.

De anderen kijken haar vragend aan??? Dan fluistert ze:
Mijn zoon is een formidabele, één Meter negentig grote, gespierde stripper. Als hij ergens binnenkomt dan roept iederéén:

'OH, MIJN GOD!'